AQUILLA TRAINING

 

Dit lyk nie natuurlik dat kinders voor hul ouers sterf nie. Ouers moet egter baie vorme van rou hanteer. Hulle kan treur oor die feit dat hulle nie die groot drome van hul lewens kon verwesenlik het nie of deur ekonomiese omstandighede uit hul loopbaan gedwing word. Wanneer die dood ‘n ouer tref en die hele gesin se voete onder hulle uitslaan, kan dit wees weens die dood van 'n kind of hul ouer / s. Hierdie werkswinkel handel oor die hantering van die pyn, terwyl die lewe gaan sonder om 'n maat te mis.

Hierdie werkswinkel word tans herontwikkel.

Nuus oor opdaterings en nuwe aanbiedinge is beskikbaar via Nexus News en ons sosiale media-bladsye.

Intekening op Nexus News is gratis.

It does not seem natural for children to die before their parents. However, parents have to deal with many forms of grieving. They may grieve about not realising the great dreams of their lives or being forced out of their careers by economic circumstances. When death strikes a parent, as well as the whole family it can be because of the death of a child or their parent/s. This workshop is about managing through the pain, while life goes on without missing a beat.

This workshop is being redeveloped.

News about updates and new offerings is available via Nexus News and our social media pages.

Subscription to Nexus News is free of charge.

 

 

Welcome logout