AQUILLA TRAINING

 

   

4 ACRP-CPSC CPD

Hierdie werkswinkel is aan te beveel vir enige lid van die gemeenskap wat die krete van die pyn van mense wat deur selfbeskadiging, selfmoordpogings en selfmoordgedagtes geraak word, hoor. Ons kyk na die geskiedenis van selfmoord, bydraende faktore, voorkoming en die nasleep van so 'n pynlike gebeurtenis.

Hierdie aanlyn-werkswinkel is 'n wonderlike geleentheid om na 'n uitdagende emosionele onderwerpe te kyk in die veiligheid van u eie omgewing. As u verdere leiding benodig, of die fasiliteerder beskikbaar is vir die duur van die werkswinkel.

4 ACRP-CPSC CPD

This workshop is for any member of the community who hears the cries of the pain of people who are affected by self-harm, attempted suicide, and suicidal ideation. We look at the history of suicide, contributing factors, prevention, and the aftermath of such an event.

This online workshop is a great opportunity to look at challenging emotional topics in the safety of your own environment, in your own time. Should you need further guidance or the facilitator will be available for the duration of the workshop.

 

 

Welcome logout