AQUILLA TRAINING

 

   

Hierdie werkswinkel is aan te beveel vir enige lid van die gemeenskap wat die krete van die pyn van mense wat deur selfbeskadiging, selfmoordpogings en selfmoordgedagtes geraak word, hoor. Ons kyk na die geskiedenis van selfmoord, bydraende faktore, voorkoming en die nasleep van so 'n pynlike gebeurtenis.

Hierdie aanlyn-werkswinkel is 'n wonderlike geleentheid om na 'n uitdagende emosionele onderwerpe te kyk in die veiligheid van u eie omgewing. As u verdere leiding benodig, of die fasiliteerder beskikbaar is vir die duur van die werkswinkel.

Hierdie werkswinkel word tans herontwikkel.

Nuus oor opdaterings en nuwe aanbiedinge is beskikbaar via Nexus News en ons sosiale media-bladsye.

Intekening op Nexus News is gratis.

This workshop is for any member of the community who hears the cries of the pain of people who are affected by self-harm, attempted suicide, and suicidal ideation. We look at the history of suicide, contributing factors, prevention, and the aftermath of such an event.

This online workshop is a great opportunity to look at challenging emotional topics in the safety of your environment, in your own time. Should you need further guidance the facilitator will be available for the duration of the workshop.

This workshop is being redeveloped.

News about updates and new offerings is available via Nexus News and our social media pages.

Subscription to Nexus News is free of charge.

 

 

Welcome logout