AQUILLA TRAINING

 

 

Dealing with miscarriage and stillbirth. Understanding the secrets, myths, and misconceptions. How to offer support in this difficult time.

This workshop is being redeveloped.

News about updates and new offerings is available via Nexus News and our social media pages.

Subscription to Nexus News is free of charge.

 

Die hantering van miskraam en stilgeboorte. Die geheime, mites en wanopvattings verstaan. Hoe u ondersteuning kan bied in so 'n moeilike tyd.

Hierdie werkswinkel word tans herontwikkel.

Nuus oor opdaterings en nuwe aanbiedinge is beskikbaar via Nexus News en ons sosiale media-bladsye.

Intekening op Nexus News is gratis.

 

 

Welcome logout